Ανακοινώθηκε από την Ε.Κ.Χ.Α. ΑΕ η δυνατότητα καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες  ALPHA BANK , ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK.

Ειδικότερα για κάθε μία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες  ισχύουν τα παρακάτω:

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑΜΕΙΟ INTERNET EASY PAY ΠΛΗΘΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1 ALPHA BANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΟΣΗΣ)

2 ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ / ibank internet & phone banking ΝΑΙ

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

(ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ > 10€)
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ -

ΝΑΙ

(www.winbank.gr)

ΝΑΙ

(www.easypay.gr)

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
4 EFG-EUROBANK - ΝΑΙ / e-banking & m-banking -

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΟΣΗΣ)