Έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές των κτηματολογικών αποσπασμάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώσατε. Ελέγξτε τους λογαριασμούς e-mail καθώς και τους φακέλους Spam / Ανεπιθύμητα.