Ποιοι έχουν υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης;
Ο κάθε πολίτης που έχει οποιοδήποτε δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, δικαίωμα αποζημίωσης, αγωγή που αφορά σε ακίνητο κλπ.) σε ακίνητο της περιοχής που κτηματογραφείται έχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης.


Που μπορώ να υποβάλλω δήλωση;
Η δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών (βλ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr (τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά είτε στέλνονται ταχυδρομικά στα γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών είτε φορτώνονται στην εφαρμογή σαν αρχεία pdf)


Πως υποβάλλω δήλωση;
Η δήλωση συμπληρώνεται σε έντυπα που παρέχουν τα γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών και επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)


Πότε πρέπει υποβάλλω δήλωση;
Βλ. ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ;


Τέλος κτηματογράφησης;

Σύμφωνα με τον 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές –όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΚΧΑ Α.Ε.- 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες γκαράζ.
Για τις αγροτικές περιοχές –όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΚΧΑ Α.Ε.- το τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του προκαποδιστριακού ΟΤΑ (Κοινοτήτων) και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό.


Πως μπορώ να διορθώσω τη δήλωσή μου;
Στα Γραφεία Κτηματογράφησης και Εξυπηρέτησης πολιτών υπάρχουν εξειδικευμένοι Μηχανικοί και Δικηγόροι που μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την υποβολή δήλωσης.


Τι προβλέπεται αν δεν υποβάλλω δήλωση;
Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας το Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου  ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.


Τι προβλέπεται αν θέλω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου;
Μετά την έναρξη της συλλογής των δηλώσεων ιδιοκτησίας οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνεται κανονικά με την υποχρέωση αυτού που αποκτά νέο δικαίωμα σε υποβολή δήλωσης.